Werkwijze Autoschade Feenstra Joure

Om U een helder beeld te geven wat wij allemaal doen, wordt hieronder puntsgewijs onze werkwijze uitgelicht;

Stap 1. Intake

De schade wordt vastgesteld door middel van digitale beelden, indien nodig worden door ons de te vernieuwen onderdelen besteld en wordt er een inschatting gemaakt van de herstelkosten.

Stap 2. Demontage en taxatie

Wij starten met het demonteren van de te vernieuwen onderdelen en daarnaast demonteren wij de delen die nodig zijn voor het maken van een kwalitatief hoogwaardige reparatie. Na demontage is de eventueel achterliggende schade goed zichtbaar, de digitale beelden worden indien nodig aangevuld en de calculatie wordt goedgekeurd of aangepast.
De schadecalculatie kan worden opgesteld en samen met de digitale beelden worden deze verzonden naar het expertisebureau of de verzekeringsmaatschappij.

Stap 3. Plaatwerk en richten

Schade aan de carrosserie wordt hersteld of indien nodig vernieuwd (bij gelaste onderdelen zal altijd de focus liggen op herstellen).
Schade aan het chassis wordt gericht, zwaar beschadigde delen worden vernieuwd. Voor chassisschade wordt gebruik gemaakt van richtmallen, waardoor het chassis altijd weer voldoet aan de originele fabrieksspecificaties.

Stap 4. Voorbewerken

Nadat alle onderdelen zijn hersteld of vervangen, worden deze gereed gemaakt voor het aanbrengen van de grondmaterialen en het aflakken.

Stap 5. Spuiten

De juiste kleur wordt bepaald door middel van een fotospectrometer, de herstelde delen kunnen nu worden voorzien van de kleurlaag op waterbasis en worden afgewerkt met een UV-bestendige twee componenten en blank lak. Autoschade Feenstra maakt enkel en alleen gebruik van autolakken die aan de strengste milieueisen voldoen.

Stap 6. Montage

De gespoten en uitgeharde delen worden gemonteerd. De holle ruimtes van de vernieuwde of herstelde onderdelen worden voorzien van een beschermende coating welke roest tegen gaat.

Stap 7. Controle, aflevering en garantie

Na een uitgebreide controle, is uw auto klaar voor het afleveren. Het FOCWA-garantiebewijs geeft u vier jaar lang schriftelijke garantie op alle facetten van de herstelde schade en neemt de geldende fabrieksgarantie over. De financiële afhandeling met uw verzekering wordt geregeld door Autoschade Feenstra, wel zo gemakkelijk!