Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Autoschade Feenstra joure

Op deze pagina geven wij antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Zit uw vraag hier niet bij? Neem contact met ons op!

Wanneer is mijn auto total loss?

Een auto kan op twee manieren total loss zijn; economisch total loss en technisch total loss. Een expert van een verzekeraar of bemiddelingsbureau neemt de beslissing hierover.

Technisch total loss: uw auto is technisch total loss als uw auto zoveel schade heeft dat deugdelijk schadeherstel onmogelijk wordt geacht. Voorbeelden hiervan zijn auto’s waarbij het chassis of de carrosserie ernstig vervormd is of auto’s die ernstige brand- of waterschade hebben geleden.

Economisch total loss: uw auto is economisch total loss als het financieel gezien niet meer realistisch is om de schade te herstellen. We spreken van economisch total loss als de herstelkosten hoger zijn dan het verschil in de dagwaarde (waarde van de auto vóór het ongeval) en de restwaarde (waarde van de auto ná het ongeval).

Voorbeeld;
Dagwaarde van uw auto;            € 12.000,-
Restwaarde van uw auto;           €   3.500,-
Verschil:                                      €   8.500,-

Indien de herstelkosten hoger zijn dan €8.500,- is reparatie niet meer reëel; de auto is dan economisch total loss.

Hoe kan ik de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade?

Allereerst dient u er te allen tijde voor te zorgen dat het Europees schadeformulier ingevuld wordt. Na het invullen verzoekt u de tegenpartij dit zo snel mogelijk op te sturen naar zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Maak ook foto’s van het ongeval en noteer gegevens van de tegenpartij en getuigen.

Aangezien alle motorvoertuigen wettelijk verplicht zijn om een WA-verzekering te hebben, kunt u deze verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen voor uw gelede schade. U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen via uw tussenpersoon, uw verzekeringsmaatschappij of via uw rechtsbijstandverzekeraar. Vervolgens laat u Autoschade Feenstra een begroting maken van het herstelbedrag. Afhankelijk van het herstelbedrag kan uw verzekeringsmaatschappij er voor kiezen om een expert bij uw auto te laten kijken.

Als het schadebedrag vastgesteld is wil dit niet zeggen dat het geld direct beschikbaar is. Het schadebedrag zal pas uitgekeerd worden als alle administratieve handelingen zijn voltooid en de tegenpartij volledig aansprakelijk is gesteld, dit gebeurt pas als de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend. In de tussenliggende periode kan het voorkomen dat u het schadebedrag zelf moet voorschieten wanneer u ervoor kiest om de schade te laten herstellen.

Hoe werkt het Waarborgfonds?

Is de tegenpartij onbekend, een gestolen auto of is de tegenpartij niet verzekerd? Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt in veel gevallen uw schade. Het Waarborgfonds keert alleen schade uit die in Nederland is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. U kunt schade die ontstaan is door vandalisme of vernieling dus niet op het Waarborgfonds verhalen. Ook schade welke veroorzaakt is door een fietser, voetganger of bijvoorbeeld een winkelwagen worden niet vergoed.

Er zijn een aantal eisen als u aanspraak wilt maken op een vergoeding door het Waarborgfonds;

 • U heeft schade aan uw motorvoertuig;
 • De schade vond plaats in Nederland;
 • De schade is aantoonbaar veroorzaakt door een ander motorvoertuig;
 • U heeft politieaangifte gedaan en een proces-verbaal van de politie.

Voor meer informatie omtrent het Waarborgfonds kunt u kijken op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Rekent Autoschade Feenstra expertise kosten?

Wanneer er in verband met uw autoschade een rapport opgesteld dient te worden krijgt u te maken met taxatiekosten.  In elk rapport is een vergoeding opgenomen voor expertise en calculatiekosten. Indien u ervoor kiest om de schade niet te laten herstellen ontvangt u van ons een factuur van € 75,00 exclusief de BTW voor taxatiekosten.

 

Kan ik bij Autoschade Feenstra terecht voor het spuiten van andere objecten?

Jazeker! Bij Autoschade Feenstra worden niet alleen schades hersteld. Alles wat u maar kunt bedenken wordt door ons in de kleur gezet, wij kunnen op veel ondergronden spuiten (kunststof, hout, metaal, etc.) en zowel voor interieur als exterieur.

Enkele voorbeelden:

 • Keukenkastjes
 • Binnen- en buitendeuren
 • Tuinmeubilair
 • Verlichting
 • Etalagepoppen
 • Radiatoren
 • Schakelkasten
 • Tractoren
 • Etcetera.

Kom gerust eens langs voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.